Welkom bij Menterwolde

Welkom bij Menterwolde

No Comment
Uncategorized

Oranje Casino Welkom bij de website van de historische vereniging van Menterwolde.

Menterwolde is een prachtige, voormalige gemeente in Midden-Groningen. Het is in 2018 overgegaan in de gemeente Midden-Groningen. Toch is er nog een zelfstandige sfeer zichtbaar.

Dit uit zich onder andere in de historische vereniging, waar enkele actieve amateurhistorici bij betrokken zijn. De kennis over de geschiedenis van Menterwolde gaat terug tot de middeleeuwen. Maar ook nog verder. Er zijn overblijfselen uit de prehistorie gevonden.

Daarom noemen we Menterwolde graag het hart van Groningen. Lees gerust verder op de website.

Wat ligt er onder het Oranje Casino?

Oranje CasinoHet Oranje Casino ligt midden in Meeden. Iedereen kent het. Het casino zit namelijk in een heel karakteristiek pin het dorp. Het Oranje Casino is maar liefst 40 jaar geëxploiteerd in het dorp. Zoals bij veel winkels en voorzieningen in kleine dorpen, is ook het Oranje Casino uiteindelijk ten onder gegaan aan het internettijdperk. Op onlinecasinoinformatie/oranjecasino kun je een goede review lezen over Oranje casino. 

Alhoewel, het is goed om hierbij te noemen dat het Oranje Casino tegenwoordig groter is dan ooit, namelijk als online casino. Daar waar het Oranje Casino in Meeden altijd een kleinschalig dorps casino is geweest, is het nu volgens onlinecasinoinformatie.com een van de meest populaire online casino’s van Nederland. Daar waar een klein dorp groot in kan zijn.

Het pwaarin het casino altijd is geweest, is een historisch pmidden in het dorp. Het pstaat bekend als het huis van de dokter. Er heeft hier namelijk jarenlang een huisarts gewoond die aan huis zijn praktijk had. In de jaren ’70 is de huisarts echter verhuisd naar een kleiner pand. Het voormalige doktershuis was namelijk een enorm pand.

De locatie van het Oranje Casino in het lintdorp Meeden

De locatie verraad al enigszins de historische waarde van de grond. Meeden is een zogenaamd lintdorp. Dit betekent dat bijna alle bebouwing aan dezelfde weg ligt. Meestal liggen lintdorpen aan een kanaal, rivier of dijk. Er is dus bijna altijd sprake van bebouwing langs een natuurlijk verschijnsel, waardoor ook de bebouwing zich aan deze landschappelijke kenmerken moet aanpassen. Lintdorpen zijn ook vaak redelijk historisch. Men paste zich aan aan deze landschappelijke kenmerken, want men had geen andere optie. Het was dus een praktische manier van het vormgeven van het dorp.

Lintdorpen zijn vaak prachtige, overzichtelijke dorpen geworden. Alles bevindt zich makkelijk aan dezelfde straat. Later, meestal in de jaren ’70, ’80 en ’90 van de twintigste eeuw, of later, zijn er wijken aan de lintbebouwing vastgemaakt. Dit waren antwoorden op de vraag van nieuwe huizen voor de jongeren uit het dorp. Toch zijn de historische lintdorpen nog makkelijk te herkennen in dorpen die in de breedte zijn uitgebreid.

Het voormalige pvan het Oranje Casino heeft een centrale plek in het lintdorp van Meeden. In het midden van het dorp dus. Hier bevonden zich vaak de belangrijkste voorzieningen van het dorp. In een lang lintdorp kunnen de afstanden namelijk oplopen. Er is maar 1 straat en alle nieuwe bebouwing bevindt zich aan het einde van de lange straat. In het midden bevindt zich dus vaak de kerk, school (niet altijd, de school kan ook in een later stadium zijn gebouwd en kan zich dus verder van het centrum af bevinden), dokter, dorpshuis, supermarkt en andere winkels. Lintdorpen zijn vaak klein gebleven en de voorzieningen zijn dus altijd beperkt gebleven. Geen politiebureau of brandweer dus.

In het centrum van het lintdorp is het dorp dus begonnen te ontstaan en te ontwikkelen. Hier zijn dus ook de meest interessante opgravingen te vinden. Het is bekend dat Meeden is ontstaan rondom een terp, waar de kerk zich nog op bevindt.

Nu het Oranje Casino het pheeft verlaten, kunnen we niet wachten om te gaan onderzoeken wat de grond onder het pons kan vertellen over de geschiedenis van deze locatie.