Verdedigingswerken uit de oorlogen in Menterwolde

Verdedigingswerken uit de oorlogen in Menterwolde

No Comment
Uncategorized

Oranje CasinoJe kan niet zeggen dat de dorpen en dorpskernen in Menterwolde een grote rol hebben gespeeld tijdens oorlogen. Toch is de oorlog niet aan de dorpen voorbijgegaan. Was het maar zo. Konden we maar in elkaar kruipen en ons verbergen, zodat al het kwaad van de wereld aan onze dorpen, straat en huizen voorbij zou gaan.

Maar het kan niet. We zijn mobiel, flexibel. We kunnen gaan waar we willen, maar we zijn niet in staat om ons te onttrekken aan het land. Konden we maar springen en het londer onze voeten loslaten. Maar het kan niet. We zijn gebonden. Het landschap is de onze; wij zijn van het land.

En zo sluipt het kwaad, de boosheid en de haat in de wereld door onze straten. Het dringt onze huizen in, fluistert in onze oren, prikt in ons geweten en mengt zich met de woorden in onze gedachten en in onze monden.

De oorlog gaat niet voorbij aan Menterwolde. De oorlog is er niet voorbijgegaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Nederlzich met name buiten het slagveld gehouden als neutraal land. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze methode niet gelukt. Nazi Duitslviel ons lbinnen. Ook in Groningen. Ons lwerd niet alleen binnengevallen, maar ook overgenomen.

Daarbij is het niet gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de Koude Oorlog. Men zegt dat het niet tot een confrontatie is gekomen. Dat is niet helemaal eerlijk om te zeggen. In met name Korea en Vietnam zijn er zeer veel doden gevallen en is er hevig gevochten.

De overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog in Menterwolde

Oranje CasinoZijn er in Menterwolde nog tekenen in het landschap te herkennen uit oorlogstijden? Het antwoord op deze vraag is: jazeker! Er zijn enkele bunkers bewaard gebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele van deze bunkers zijn tijdens de Koude Oorlog hergebruikt.

Menterwolde bevindt zich dicht bij de grens met Duitsland. Als het ware tussen deze grens en de stad Groningen. Voor de Duitsers was het een strategisch punt. Stel dat de geallieerden zouden binnenvallen, zou de strook rondom de grens de bufferzone zijn om Duitslte verdedigen tegen invallers.

Daarom bouwde Nazi Duitsleen lijn met bunkers vanaf de kust met de Waddenzee tot aan Zwitserland. Geheel langs de landsgrens van Duitsland. Deze lijn ging recht door de gemeente Menterwolde.

Tot een gevecht is het hier nooit gekomen, waardoor de bunkers goed bewaard zijn gebleven. Ze zijn gelegen verscholen in het veengebied. Tijdens de Koude Oorlog waren het dus bunkers van goede kwaliteit om her te gebruiken. Ze zijn gebruikt door de dienst Bescherming Bevolking (BB). De BB was een burgerdienst die de burgers diende te beschermen wanneer het lzou worden aangevallen of bezet door de Sovjet-Unie.

De spanningen en dreiging waren in die tijd aanzienlijk. Er werden oefeningen door de BB gedaan in en rondom de bunkers. Er is sprake dat de bunkers ook zijn gebruikt voor het opslaan van munitie, ook voor de BB. Dit is echter niet helemaal zeker.