Historische ontwikkeling van Menterwolde

Historische ontwikkeling van Menterwolde

No Comment
Uncategorized

Oranje CasinoHoe heeft Meeden en de gemeente Menterwolde zich door de eeuwen heen ontwikkeld? De de historische vereniging heeft hier veel onderzoek naar gedaan en kan vrij nauwkeurig deze geschiedenis vertellen.

Menterwolde bestaat uit enkele dorpen en dorpskernen. Bijna elk dorp heeft een eigen amateurhistoricus. Elk dorp heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen verhalen. We wilden graag dit verhaal samen vertellen.

Dit hebben we gedaan door middel van een boek. Dit boek is recent gepubliceerd en zal binnenkort officieel worden gepresenteerd aan de inwoners van Menterwolde. De boekpresentatie zal plaatsvinden op 10 juli 2018, om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden. U bent allen van harte uitgenodigd.

Een bundel van verhalen

Oranje CasinoMet dit boek hebben we als doel gehad om de verhalen van Menterwolde te willen vertellen. We wilde niet alleen de ontwikkeling van dit gebied op een geschiedkundige manier vertellen, maar de geschiedenis naar de mensen brengen door middel van persoonlijke verhalen, herinneringen en opvallende verhalen en gebeurtenissen uit de geschiedenis.

Hiervoor zijn de amateurhistorici die aan dit project meededen de archieven ingegaan. Naast de tijdslijn van de geschiedenis van Menterwolde, zijn we actief op zoek gegaan naar verhalen en gebeurtenissen die laten zien hoe de mensen in een andere tijd leefden in Menterwolde.

Zoals verwacht geldt hierbij het volgende: hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder verhalen en ervaringen er vindbaar en/of beschikbaar zijn. Toch hebben we prachtige geschiedenissen weten te vinden van lang geleden. Het is ontzettend leuk om deze te vinden en te lezen over de mensen die honderden jaren geleden op dezelfde gronden leefden als wij nu leven. Ze vertellen over hun werk, hun leefomgeving, het huis, de grond, hun werk en wat er in hen omgaat.

Hoe is Menterwolde ontstaan?

Oranje CasinoAls introductie op de boekpresentatie, willen we graag een beetje van de sluier oplichten. We hebben ontdekt dat, zoals al min of meer bekend was, Menterwolde is ontstaan rondom enkele boerderijen van kolonisten die zich in het veengebied vestigden. Het veengebied was toen nog een moerasgebied. Zompige, natte grond. Hier hadden de families echter wel de vrijheid en de ruimte.

Ze hadden het goed ingeschat. Enige tijd nadat ze zich in dit gebied hadden gevestigd, begon het ontginnen van de grond voor het winnen van turf. Dit is in Drenthe en Groningen een enorme industrie geworden. De turf werd in de huizen gebruiken om op te stoken. In de grote steden van de Randstad was er een enorme vraag naar turf. De turf werden in Drenthe en Groningen gewonnen en met boten naar de steden gebracht. Ook in de dorpen in Menterwolde werd er druk turf gestoken.

Het was echter een zware tijd, met name voor de arme boeren. Wat zijn toen zijn begonnen, is uitgegroeid tot het dorpje Meeden. Naarmate dit dorp groeide, gingen de kinderen zich in de omgeving vestigen om hun eigen boerderij te starten. Niet ver van het oorspronkelijke dorp. Zo is er een netwerk van kleine dorpjes en dorpskernen ontstaan die door de eeuwen heen steeds verder zijn gegroeid tot het landschap wat we heden ten dage kennen.