Monthly Archive

Historische ontwikkeling van Menterwolde

No Comments

Oranje CasinoHoe heeft Meeden en de gemeente Menterwolde zich door de eeuwen heen ontwikkeld? De de historische vereniging heeft hier veel onderzoek naar gedaan en kan vrij nauwkeurig deze geschiedenis vertellen.

Menterwolde bestaat uit enkele dorpen en dorpskernen. Bijna elk dorp heeft een eigen amateurhistoricus. Elk dorp heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen verhalen. We wilden graag dit verhaal samen vertellen.

Dit hebben we gedaan door middel van een boek. Dit boek is recent gepubliceerd en zal binnenkort officieel worden gepresenteerd aan de inwoners van Menterwolde. De boekpresentatie zal plaatsvinden op 10 juli 2018, om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden. U bent allen van harte uitgenodigd.

Een bundel van verhalen

Oranje CasinoMet dit boek hebben we als doel gehad om de verhalen van Menterwolde te willen vertellen. We wilde niet alleen de ontwikkeling van dit gebied op een geschiedkundige manier vertellen, maar de geschiedenis naar de mensen brengen door middel van persoonlijke verhalen, herinneringen en opvallende verhalen en gebeurtenissen uit de geschiedenis.

Hiervoor zijn de amateurhistorici die aan dit project meededen de archieven ingegaan. Naast de tijdslijn van de geschiedenis van Menterwolde, zijn we actief op zoek gegaan naar verhalen en gebeurtenissen die laten zien hoe de mensen in een andere tijd leefden in Menterwolde.

Zoals verwacht geldt hierbij het volgende: hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder verhalen en ervaringen er vindbaar en/of beschikbaar zijn. Toch hebben we prachtige geschiedenissen weten te vinden van lang geleden. Het is ontzettend leuk om deze te vinden en te lezen over de mensen die honderden jaren geleden op dezelfde gronden leefden als wij nu leven. Ze vertellen over hun werk, hun leefomgeving, het huis, de grond, hun werk en wat er in hen omgaat.

Hoe is Menterwolde ontstaan?

Oranje CasinoAls introductie op de boekpresentatie, willen we graag een beetje van de sluier oplichten. We hebben ontdekt dat, zoals al min of meer bekend was, Menterwolde is ontstaan rondom enkele boerderijen van kolonisten die zich in het veengebied vestigden. Het veengebied was toen nog een moerasgebied. Zompige, natte grond. Hier hadden de families echter wel de vrijheid en de ruimte.

Ze hadden het goed ingeschat. Enige tijd nadat ze zich in dit gebied hadden gevestigd, begon het ontginnen van de grond voor het winnen van turf. Dit is in Drenthe en Groningen een enorme industrie geworden. De turf werd in de huizen gebruiken om op te stoken. In de grote steden van de Randstad was er een enorme vraag naar turf. De turf werden in Drenthe en Groningen gewonnen en met boten naar de steden gebracht. Ook in de dorpen in Menterwolde werd er druk turf gestoken.

Het was echter een zware tijd, met name voor de arme boeren. Wat zijn toen zijn begonnen, is uitgegroeid tot het dorpje Meeden. Naarmate dit dorp groeide, gingen de kinderen zich in de omgeving vestigen om hun eigen boerderij te starten. Niet ver van het oorspronkelijke dorp. Zo is er een netwerk van kleine dorpjes en dorpskernen ontstaan die door de eeuwen heen steeds verder zijn gegroeid tot het landschap wat we heden ten dage kennen.

Verdedigingswerken uit de oorlogen in Menterwolde

No Comments

Oranje CasinoJe kan niet zeggen dat de dorpen en dorpskernen in Menterwolde een grote rol hebben gespeeld tijdens oorlogen. Toch is de oorlog niet aan de dorpen voorbijgegaan. Was het maar zo. Konden we maar in elkaar kruipen en ons verbergen, zodat al het kwaad van de wereld aan onze dorpen, straat en huizen voorbij zou gaan.

Maar het kan niet. We zijn mobiel, flexibel. We kunnen gaan waar we willen, maar we zijn niet in staat om ons te onttrekken aan het land. Konden we maar springen en het londer onze voeten loslaten. Maar het kan niet. We zijn gebonden. Het landschap is de onze; wij zijn van het land.

En zo sluipt het kwaad, de boosheid en de haat in de wereld door onze straten. Het dringt onze huizen in, fluistert in onze oren, prikt in ons geweten en mengt zich met de woorden in onze gedachten en in onze monden.

De oorlog gaat niet voorbij aan Menterwolde. De oorlog is er niet voorbijgegaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Nederlzich met name buiten het slagveld gehouden als neutraal land. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze methode niet gelukt. Nazi Duitslviel ons lbinnen. Ook in Groningen. Ons lwerd niet alleen binnengevallen, maar ook overgenomen.

Daarbij is het niet gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de Koude Oorlog. Men zegt dat het niet tot een confrontatie is gekomen. Dat is niet helemaal eerlijk om te zeggen. In met name Korea en Vietnam zijn er zeer veel doden gevallen en is er hevig gevochten.

De overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog in Menterwolde

Oranje CasinoZijn er in Menterwolde nog tekenen in het landschap te herkennen uit oorlogstijden? Het antwoord op deze vraag is: jazeker! Er zijn enkele bunkers bewaard gebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele van deze bunkers zijn tijdens de Koude Oorlog hergebruikt.

Menterwolde bevindt zich dicht bij de grens met Duitsland. Als het ware tussen deze grens en de stad Groningen. Voor de Duitsers was het een strategisch punt. Stel dat de geallieerden zouden binnenvallen, zou de strook rondom de grens de bufferzone zijn om Duitslte verdedigen tegen invallers.

Daarom bouwde Nazi Duitsleen lijn met bunkers vanaf de kust met de Waddenzee tot aan Zwitserland. Geheel langs de landsgrens van Duitsland. Deze lijn ging recht door de gemeente Menterwolde.

Tot een gevecht is het hier nooit gekomen, waardoor de bunkers goed bewaard zijn gebleven. Ze zijn gelegen verscholen in het veengebied. Tijdens de Koude Oorlog waren het dus bunkers van goede kwaliteit om her te gebruiken. Ze zijn gebruikt door de dienst Bescherming Bevolking (BB). De BB was een burgerdienst die de burgers diende te beschermen wanneer het lzou worden aangevallen of bezet door de Sovjet-Unie.

De spanningen en dreiging waren in die tijd aanzienlijk. Er werden oefeningen door de BB gedaan in en rondom de bunkers. Er is sprake dat de bunkers ook zijn gebruikt voor het opslaan van munitie, ook voor de BB. Dit is echter niet helemaal zeker.